Navigace

Komplexní výstavbaSlužbyÚvodní stránka EKON ST spol. s r.o.


Obytné budovy


Prvotním cílem firmy je kvalita prací a spokojenost našich zákazníků. Firma tedy nepreferuje kvantitu zakázek na úkor jakosti provedených prací, ale klade důraz na řešení každého detailu při výstavbě.

I přes bohaté a dlouholeté zkušenosti pracovníků a vedení ze staveb rozsáhlých měřítek průmyslové a bytové výstavby jsme tedy začali s výstavbou rodinných domů a staveb menšího rozsahu, kde jsme využili velkého množství často podceňovaných detailů a předvedli kvalitu jakosti našich stavebních prací.

Kvalita prováděných prací nás tedy brzy dosadila mezi významné dodavatele rodinných domů v regionu. Novostavby, rekonstrukce a sanační práce rodinných domů jsou pro nás bezproblémovou partií v oblasti stavebnictví.

Jsme schopni Vám poskytnout i kompletní projektové služby včetně zastoupení při veřejnoprávním projednání stavby tj. územní a stavební řízení příp. ohlášení stavby. Spolupracujeme s projektovou kanceláří, která získala mnohá významná ocenění.

RD ve výstavbě
RD ve výstavbě
RD ve výstavbě

Výrobní a skladovací objekty


S výstavbou objektů pro výrobní a skladovací užití máme významné zkušenosti a jsme schopni zajistit i zakázky většího rozsahu s pomocí našich prověřených subdodavatelů.

U ocelových skeletů hal, případně i jejich jeřábových drah, zajistíme vypracování statického výpočtu, projektové i výrobní dokumentace, čímž jsme schopni rychle postoupit do realizační fáze stavby.

Časová operativnost, ekonomičnost a ohleduplnost vůči životnímu prostředí jsou jedny z hlavních požadavků, které se snažíme preferovat.

RD ve výstavbě
RD ve výstavbě

Občanské stavby


Nemalý podíl v portfoliu našich realizací zaujímají také budovy občanského vybavení. Až už to jsou stavby administrativního charakteru, stavby pro výchovu a školství, zdravotnictví, obchod, veřejné stravování apodpic
pic2
pic3
Úvodní stránka EKON ST spol. s r.o.

Realizace: Enzon